Detall de l'Obra

Imatge
Número Registre
10241
Autor
Enric-Cristòfor Ricart
Títol
Caricatura de Francesc Pujols
Data
1929
Tècnica
Ploma / Paper
Ubicació
Accés porta lateral
Descripció
FFP Q 17: quadre de 36 cm. alt x 28 cm. ample. Marc de fusta marró fosc, llis, de 2,5 cm d’ample. Contingut/ Interpretació: Quadre que conté una làmina de 26,5 x 19 cm amb un retrat caricaturesc de mig de Francesc Pujols de perfil, amb barret, guant, corbata i bastó sota el braç. Apareix signat al peu per E.C. Ricart. 1929. Documents adjunts: darrere del quadre hi ha enganxada la mateixa etiqueta que al quadre nº 2: DAU AL SET CONSELL DE CENT 323 -BCNA-7 Galeria d’Art SA Telèfons 3011236 - 3011386 TÍTOL: “Caricatura de Francesc Pujols”. AUTOR: Enric C. Ricart. MIDES: 26,5 x 19 cm. MATERIA: Dibuix a la ploma. Nº REGISTRE: 13 expo. DATA: 1929 EXPOSICIÓ: HOMENATGE A FRANCESC PUJOLS X-82 I també hi ha l’etiqueta d’una altra exposició: E.-C. Ricart “Caricatura de F. Pujols” (1929) Tinta sobre paper. 26,5 x 19 cm. Col·lecció F. Pujols, Martorell. (Al costat de la fitxa hi ha anotat a llapis "fou exposat al Saló del Tinell, març 1981. Per F.A.D.").
Original / Còpia
Original