Detall de l'Obra

Autor
Maluquer i de Tirrell, Josep
Títol de l'obra
Colecció dels discursos pronunciats per los senadors Joseph Maluquer de Tirrell y Manuel Durán y Bas y per los diputats á Corts Frederich Pons ... en defensa de la Llegislació civil catalana en lo Senat y en lo Congrés ab lo motiu de la presentació á les Corts del Códich civil de 1889 / publicada per iniciativa de una Comissió composta dels senyors Francisco Romaní y Puigdengolas ... [et al.]
Temàtica
Dret civil. Catalunya. Discursos parlamentaris. 1889
Any Edició
1891
Editorial
Imprenta Barcelonesa, Barcelona
Idioma
Català
Descripció de l'obra
319 Pàg.
Signatura
347(46.71)"18""19"Mal