INAUGURACIÓ DE LA PLACA D’AGRAÏMENT A L’EMPRESA SOLVAY PER LA SEVA COL·LABORACIÓ EN LA PRESERVACIÓ DEL FONS BIBLIOGRÀFIC I DOCUMENTAL DE LA TORRE DE LES HORES.

El passat dia 18 de febrer, l’empresa Solvay, representada pel seu director, el Sr. Basilio García-Peñuela, i la Fundació Francesc Pujols, representada pel seu president, Salvador Esteve Figueras, la vicepresidenta, Teresa Amat Canals, i la secretària, Maria Hinojo Nieto, van inaugurar la placa d’agraïment a l’empresa Solvay per la seva col·laboració en la preservació del fons bibliogràfic i documental de la Torre de les Hores.

Aquest tractament es va dur a terme durant el 2002. El fons de la biblioteca es trobava amb una quantitat important de pols i també afectat per un excés d’acidesa residual, conseqüència dels processos amb els quals es va fabricar el paper. Un cop finalitzat el tractament es va poder iniciar la tasca de classificació i catalogació.

Aquest tractament el va dur a terme l’empresa CSC i fou subvencionat per l’empresa Solvay.