Presentació del volum 11 de l’OC d’Artur Bladé Desumvila a Martorell el passat 24 de febrer

Aquest volum conté els dos llibres dedicats a Francesc Pujols: Geografia espiritual de Catalunya  i Francesc Pujols per ell mateix.

Foto: D’esquerra a dreta: Frederic Ribas, Artur Bladé Font, Teresa Amat, Xavier Garcia i D. Sam Abrams.