Qui som?

La Fundació

La Fundació Francesc Pujols i Morgades és una entitat privada beneficodocent, sense ànim de lucre, que neix de la voluntat de Faust Pujols i Alcover, plasmada mitjançant la carta fundacional del 17 de gener de 1992 de donar a conèixer l’obra del seu pare, Francesc Pujols i Morgades.

L’objecte de la Fundació és, tal com consta als Estatuts, promocionar, fomentar, divulgar, prestigiar, protegir i defensar l’obra cultural i filosòfica de Francesc Pujols i Morgades.

Faust Pujols i Alcover, fill de Francesc Pujols i Morgades i Josepa Alcover i Font, va néixer el dia 1 de març de 1915 i va morir el dia 25 de juliol de 1991, a l’edat de 76 anys.

Al llarg de la seva vida, conjuntament amb la seva esposa, Josefina Ballescà Cervera, es va interessar pel món de la cultura en general i especialment va intentar recollir, preservar i difondre l’obra del seu pare. Una de les seves últimes voluntats va ser la creació de la Fundació Francesc Pujols i Morgades per tal de perpetuar aquesta tasca.