REEDICIÓ DE L’OBRA COMPLETA D’ARTUR BLADÉ DESUMVILA

El dia 18 de febrer es va presentar a la Torre de les Hores els dos darrers volums publicats de l’Obra completa d’Artur Bladé Desumvila: L’exiliada. Segona part Viure a Tarragona. Durant l’acte, Xavier Garcia, coordinador de l’Obra completa de Bladé, va fer entrega a la Fundació d’una còpia del seu treball: Artur Bladé: Correspondència d’exili i de retorn, que va obtenir la 1a Beca d’estudi de l’obra i figura d’Artur Bladé i Desumvila (2009).